BI ĐƯỜNG

Gum paste trắng (kẹo đường) -gói 454gam.
Xem nhanh
- 4% Cốm đường tim dẹt mix màu (túi 100gam).
Xem nhanh

Cốm đường tim dẹt mix màu (túi 100gam).

24.000₫/Sản Phẩm 25.000₫
- 4% Cốm đường tim mix bi tròn hồng (túi 100gam).
Xem nhanh
- 4% Bi đường HỒNG-7mm (túi 100gam).
Xem nhanh

Bi đường HỒNG-7mm (túi 100gam).

24.000₫/Sản Phẩm 25.000₫
- 4% Bi đường HỒNG-4mm (túi 100gam).
Xem nhanh

Bi đường HỒNG-4mm (túi 100gam).

24.000₫/Sản Phẩm 25.000₫
- 4% Bi đường XANH-7mm (túi 100gam).
Xem nhanh

Bi đường XANH-7mm (túi 100gam).

24.000₫/Sản Phẩm 25.000₫
- 4% Bi đường XANH-4mm (túi 100gam).
Xem nhanh

Bi đường XANH-4mm (túi 100gam).

24.000₫/Sản Phẩm 25.000₫
- 4% Bi đường mix size ĐEN (túi 100gam).
Xem nhanh

Bi đường mix size ĐEN (túi 100gam).

24.000₫/Sản Phẩm 25.000₫
- 4% Cốm sao đường mạ vàng đẹp (túi 100gam).
Xem nhanh

Cốm sao đường mạ vàng đẹp (túi 100gam).

52.800₫/Sản Phẩm 55.000₫
- 4% Bi đường 2mm mix màu ĐẬM (túi 100gam).
Xem nhanh

Bi đường 2mm mix màu ĐẬM (túi 100gam).

24.000₫/Sản Phẩm 25.000₫
- 4% Bi đường vàng mạ đẹp-4MM (túi 100gam).
Xem nhanh

Bi đường vàng mạ đẹp-4MM (túi 100gam).

48.000₫/Sản Phẩm 50.000₫
- 4% Bi đường vàng mạ đẹp-2MM (túi 100gam).
Xem nhanh

Bi đường vàng mạ đẹp-2MM (túi 100gam).

52.800₫/Sản Phẩm 55.000₫
- 4% Vương miện đá BẠC (đường kính 8cm).
Xem nhanh

Vương miện đá BẠC (đường kính 8cm).

24.960₫/Sản Phẩm 26.000₫
- 4% BIDUONG-Cốm Sao đường bạc (100gam).
Xem nhanh

BIDUONG-Cốm Sao đường bạc (100gam).

48.000₫/Sản Phẩm 50.000₫
- 4% BIDUONG-Kẹo hình môi (túi 100gam).
Xem nhanh

BIDUONG-Kẹo hình môi (túi 100gam).

26.880₫/Sản Phẩm 28.000₫
- 4% BIDUONG-Cốm mix bi trắng-bi bạc - tim hồng (túi 100gam)
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: